+48 501 461 465
Strona główna > Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe
W tym polu prosimy uwzględnić wszystkie wymiary, tektury oraz oczekiwane wykonanie produktu.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, nr telefonu oraz adresu poczty elektronicznej przez Gift Sp. J z siedzibą w Zabierzowie ul. Poziomkowa 7 w celach marketingowych tej firmy związanych z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst pierwotny Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm., tekst jednolity Dz.U. 2002 Nr 101, poz. 926 - dalej Ustawa).